Download E-books Kapitalismens första hjälpen: En defibrillator för en klokare ekonomi PDF

By Ulf Löwenhav, Jonas Bergvall

Det vi ska beskriva i den här boken handlar om att vrida om vår syn på ekonomi. Ordet ekonomi har som många andra av våra akademiska begrepp sitt ursprung i grekiskan, ordagrant ungefär; hus (oikos) och lag (nomos). Utan att göra en långrandig historisk diskussion om ekonomi är det vår uppfattning att ordet lag i sammanhanget är missvisande och än värre normativt och styrande för hur det är möjligt att tänka om ekonomi.

Det innebär absolut inte att vi eftersträvar någon slags laglöshet vad gäller ekonomi, vår poäng handlar istället om att ifrågasätta nyttan med att betrakta hushållning av resurser med utgångspunkten lagbundenhet.

Det bör vara tillåtet att leka med ord. males att leka med tanken är i många sammanhang förknippat med önsketänkande och närmast galenskap. Även om vi knappast är de första att leka med tanken om en ekosofi så erbjuder möjligheten att gå från lagbundenhet (nomi) until visdom (sofi) något djupt viktigt för att bättre kunna hantera den komplexa värld vi lever i. Som vi ska återkomma until låter det oss också mejsla fram bättre affärsmodeller.

Show description

Read Online or Download Kapitalismens första hjälpen: En defibrillator för en klokare ekonomi PDF

Best Economics books

Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up

Sit. Breathe deep. this can be the final company ebook you are going to ever want. For in those pages, Stanley Bing solves the final word challenge of your operating existence: tips to deal with the boss. The procedure is straightforward . . . so simple as throwing an elephant. All it takes is the correct mind set, a step by step plan, and an exceptional jump of religion.

Managerial Economics & Business Strategy

Baye’s Managerial Economics and company process is still the best-selling managerial economics textbook during which it keeps to supply scholars with the instruments from intermediate microeconomics, online game thought, and commercial association to make sound managerial judgements. Baye is understood for its real-world examples, frontier learn, inclusion of contemporary subject matters no longer present in different managerial books, in addition to balanced insurance of conventional and smooth microeconomic instruments.

Free to Choose: A Personal Statement

The foreign bestseller at the volume to which own freedom has been eroded through executive rules and businesses whereas own prosperity has been undermined by means of govt spending and monetary controls. New Foreword by way of the Authors; Index.

Austrian Economics in Transition: From Carl Menger to Friedrich Hayek

This book analyzes either the consistent and altering parts within the Austrian college of Economics seeing that its origin within the past due nineteenth Century as much as the new offspring of this School. It investigates the dynamic metamorphosis of the college, quite often with regards to its touch with representatives of heritage of monetary concept.

Extra info for Kapitalismens första hjälpen: En defibrillator för en klokare ekonomi

Show sample text content

Males ugnens lågor är heta och det finns ingen garanti för att det nya faktiskt växer fram. Överhettning i ekonomin är lika illa som depressionens stålbad. Därför krävs experter som kan hantera dessa krafter, tämja dem en aning och försöka balansera cyklerna likt ett vattenbad kring kärnreaktionens stavar. Kanske översågs fågel Fenix förvandlingsnummer av överstepräster, och ekonomin är inte sämre, den ”kräver” experter. Kapitalmarknadsstrategi - en Värdeplan Företag börsnoteras generellt sätt som ett led i kapitalanskaffningen. Inledningsvis hade företag ett kortare livsperspektiv, idag skulle vi kalla det projekt. En finansiär lånade ut pengar och förväntade att få tillbaks dem, och en del av vinsten, när projektet var klart. När projekten övergick i att bli "tillsvidare"-projekt, behövdes former för att kunna överlåta rättigheterna i den finansieringen. Då skapades en andrahands marknad i ägarandelar. Det är så aktiemarknaden fungerar. När antalet aktieägare ökar eller när det behövs riktigt många aktieägare för att kunna ge företaget det kapital det behöver, noteras bolagets aktier på en aktiemarknad. Ägarnas förväntningar på aktiemarknaden är att det sker en rationell belöning. Om bolaget tjänar pengar och gör kloka investeringar kommer aktievärdet att stiga. Det finns även en förhoppning i att marknaden kommer att finansiera begåvade framtidssatsningar. När bolaget väl är noterat blir insikterna gradvis annorlunda. Dels kommer aktiekursen leva ett eget och svårförståeligt liv. dels kommer strategierna att behöva ändras efter aktiemarknadsaktörernas förväntningar. Nu blir kortsiktiga kickar viktiga. Att bolaget gradvis ökar sin omsättning och resultat och att nya spännande kontrakt signas. Svansen viftar på hunden istället för tvärtom. Det har ofta funnits en stor besvikelse hos bolag som nyligen noterats. Den fondkommissionär som sköter noteringen är helt transaktionsdriven och vill genomföra det hela så snart som möjligt. Vad som sker efter noteringen är ingens ansvar utom möjligen företagsledningens. males om bolaget har långsiktiga strategier och behöver få in kapital gradvis kommer det bli omöjligt - om det inte går att skicka positiva besked i shape av vinst until eventually aktiemarknaden. För de minsta bolagen fungerar inte aktiemarknaden alls. För de största bolagen, som ofta inte behöver nytt kapital, fungerar marknaden bra. Det är lätt att se att marknaden har släppt sitt ursprungliga syfte, tanken att finansiera bolags growth, har dribblats bort. Kvar är en inte ens en marknadsplats där kapital möts, det är mer en plats för spekulation. Om de stora bolagen gjorde vad som var mest rationellt, exempelvis höll inne med utdelningarna tills de var skuldfria, skulle vi få lättanalyserade stabila bolag med låg danger. males de skulle inte vara lika volatila och inte ha samma behov av finansiell rådgivning. Det osunda tyckandet, leder bolagen bort från den grundläggande sundhet det skulle innebära att inte ha en finansiell hävstång i shape av belåning. Bubblorna Berättelsen om att ingenting är omöjligt, allt kan växa sig stort om vi bara lägger manken until och tror.

Rated 4.06 of 5 – based on 17 votes